User Avid – הסמכה בינלאומית

לימוד מקוון , לפי ההנחיות לימודי ערב , שעות 18:00-21:00 לימוד מקוון, לפי ההנחיות לימודי ערב, שעות 18:00-21:00 ימי ראשון 7.3.21 – 16.5.21 + תרגול ע"פ תכנית, בימי רביעי אם אתם עורכים, מעצבים או חובבים, אם אתם רוצים להתפתח בתחום, כיום זה ברור כי כדי לייצר ולעצב תכני וידאו ברמה גבוה, צריך לדעת After Effects. […]

VFX – אפקטים ללא תוכנת אפטר

לימוד מקוון , לפי ההנחיות לימודי ערב , שעות 18:00-21:00 לימוד מקוון, לפי ההנחיות לימודי ערב, שעות 18:00-21:00 ימי ראשון 7.3.21 – 16.5.21 + תרגול ע"פ תכנית, בימי רביעי אם אתם עורכים, מעצבים או חובבים, אם אתם רוצים להתפתח בתחום, כיום זה ברור כי כדי לייצר ולעצב תכני וידאו ברמה גבוה, צריך לדעת After Effects. […]

"סדרת רשת" + גימור מתקדם

לימוד מקוון , לפי ההנחיות לימודי ערב , שעות 18:00-21:00 לימוד מקוון, לפי ההנחיות לימודי ערב, שעות 18:00-21:00 ימי ראשון 7.3.21 – 16.5.21 + תרגול ע"פ תכנית, בימי רביעי אם אתם עורכים, מעצבים או חובבים, אם אתם רוצים להתפתח בתחום, כיום זה ברור כי כדי לייצר ולעצב תכני וידאו ברמה גבוה, צריך לדעת After Effects. […]